C2000 = Communicatie 2000
CA = Carcinoom (kwaadaardig gezwel) (Ambulance)
CABG = Coronary Artery Bypass Grafting, omleiding tbv verstopping kransslagader (Ambulance)
CA Dienst = Chemische Advies Dienst
CAG = Coronaire Angio Grafie, soort rontgenfoto van bloedvaten (Ambulance)
CARA = Verzamelnaam voor longziekten (Ambulance)
CARDIOCHIRURGIE = Hartoperatie (Ambulance)
CARDIOLOGIE = Afdeling voor hartziekten (Ambulance)
CCU = Coronary Care Unit (Hartbewaking)
CDt = Commandant (Brandweer)
CEH = Centrum Eerste Hulp (Ambulance)
CHIR = Chirurgie (Ambulance)
CHIR/ORTHO = Operaties en/of behandeling aan beenderen en gewrichten (Ambulance)
COB = Containerbrand
COH = Commando Haakarmbak
CPH = Commando post Haakarmbak
COLLAPS = Flauwvallen door te lage bloeddruk (Ambulance)
COMATEUS = Coma (Ambulance)
COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Longen bijv. Bronchitis, Longemfyseem, etc.) (Ambulance)
CPA = Centrale Post Ambulancevervoer (meldkamer)
CT = Computer Tomografie Scan, een 3D foto van (een deel) lichaam (Ambulance)
CVA = Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) (Ambulance)
CVA <3> 3 UUR = Hersenbloeding etc. langer dan 3 uur geleden, kans genezing kleiner (Ambulance)
CVD = Commandant van Dienst (Brandweer)
CVD-G = Commandant van Dienst (AMBU)
CGV = Coördinator Gewonden Vervoer (AMBU)