IAP = Instabiele Angina Pectoris (Ambulance)
IBS = In Bewaring Stelling, psychiatrische mensen die een bedreiging voor zichzelf of anderen zijn (Ambulance)
IC = Intensive Care (Ambulance)
ICU = Intensive Care Unit (Ambulance)
ILEUS = Beknelling of verstopping van de darmen (Ambulance)
IM = Incident Management (zo snel mogelijk de weg weer vrijmaken na ongeval)
INFARCT = Bloedtekort (geen zuurstof) in weefsel (met name hart) (Ambulance)
INSTABIELE AP = Dreigend Angina Pectoris, dreigend zuurstof tekort van het hartweefsel (Ambulance)
INTERNE = Inwendige geneeskunde (Ambulance)
INTOXICATIE = Vergiftiging (door bijv. medicijnen, alcohol etc.) (Ambulance)
IOVD = Intergemeentelijk Officier van Dienst