R = Rechts (toevoeging bij auto(snel)weg)
RAC = Regionale Alarm Centrale
RADIOTHERAPIE = Bestraling van kanker (Ambulance)
RAVAA = Regionale Ambulance voorziening agglomeratie Amsterdam (Ambulance)
RCVD = Regionaal Commandant van Dienst (Brandweer)
RM = Rechtelijke Machtiging, psychiatrische mensen die een bedreiging voor zichzelf of anderen zijn (Ambulance)
RAGS = Regionaal Adviseur Gevaarlijke Stoffen
RGF = Regionaal Geneeskundig Functionaris (GHOR)
RICC = Regionaal Informatie en Coördinatie Centrum (Politie)
ROGS = Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen (Brandweer)
RV = Reddingsvoeruig (Brandweer)