GMS = Geintegreerd meldkamer systeem
GRIP = Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
OGS = Ongeval gevaarlijke stoffen
SO = Slachtoffer
UGS = Uitgangsstelling
VKO = Verkeersongeval
VO = Verkeersongeval
WO = Waterongeval