Afkortingen

A

AAA = Aneurysma Aorta Abdomen, verwijding van grote slagader in de buik (Ambulance)
AAAA = Acute Aneurysma Aorta Abdomen, acuut onstane verwijding van grote slagader in de buik (Ambulance) OMS-Melding Brandweer: (Openbaar meldsysteem)
A1 = Handbrandmelding of Sprinklermelding
A2 = Automatische Melding, Rookmelder of Sprinklermelding
A3 = Automatische Melding, Gasdetectie, Ammoniakdetectie, Gasblussing, Inbraakmelding of Sleutelpijpalarm
AB = Adembeschermingsvoertuig (Brandweer)
AC = Alarm Centrale
ACUTE BUIK = Buikaandoening met een mogelijke (levensbedreigende) ontsteking (Ambulance)
AED = Automatische Externe Defibrillator
AFD = Afdeling
AGS = Adviseur Gevaarlijke Stoffen
AL = Autoladder (Brandweer)
ALS = Advanced life support (Ambulance)
AM = Ambulance ANGIO = Vaatonderzoek (Ambulance)
AS = Autospuit (Brandweer)
ASS = Assistentie ASTMA CARDIALE = Longen vol vocht vanwege hartfalen (Ambulance)
ATBR = Boven Regionaal Arrestatieteam (Politie)
AP = Angina Pectoris, zuurstof tekort van het hartweefsel (Ambulance)

GMS = Geintegreerd meldkamer systeem
GRIP = Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
OGS = Ongeval gevaarlijke stoffen
SO = Slachtoffer UGS = Uitgangsstelling
VKO = Verkeersongeval
VO = Verkeersongeval
WO = Waterongeval

Afkortingen ambulance

A1 = Spoedeisende hulp, met optische en geluidssignalen
A2 = Spoedeisende hulp, zonder optische en geluidssignalen
B = Besteld vervoer
CA = Carcinoom (kwaadaardig gezwel) CCU = Coronary care unit (voorheen hartbewaking)
CEH = Centrum eerste hulp
COPD = Chronic obstructive pulmonary disease (bronchitis, longemfyseem)
CPA = Centraal post Ambulance CVA = Cerebro vasculair accident (hersenbloeding etc.)
DIA = Directe Inzet Ambulance GHOR = Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
HAP = Huisartsenpost
HNP = Hernia patient
IBS = In bewaring stelling
MMT = Mobiel medisch team
NVU = Niet vorderende uitdrijving
POB = Pijn op borst
RAV = Regionale Ambulance voorziening
SEH = Spoed eisende hulp
SIGMA = Snel inzetbare groep medische assistentie
TS = Tentamen suicide (zelfmoordpoging)
VWS = Voorwaarde scheppend
# = Fraktuur (breuk)

B

B = Besteld Vervoer (Ambulance)
BABYLANCE = Ambulance met couveuse voor zeer jonge kinderen (Ambulance)
BBK = Bereikbaarheidskaart (Brandweer)
BE = Bergingsvoertuig (Brandweer)
BG = Blusgroep (Brandweer)
BIN = Binnenbrand (Brandweer)
BINBR = Binnenbrand
BLS = Basic Life Support (wordt veelal gebruikt bij de first responders)
BM = Bijzonder Materieel (Brandweer)
BOT= Brandweer Opvang Team
BR = Beschikbare reserves voor extra inzet (Brandweer)
BR 1 = Brandmelding Prioriteit 1 (Hoge Urgentie) (Brandweer)
BR 2 = Brandmelding Prioriteit 2 (Normale Urgentie) (Brandweer)
BR 3 = Brandmelding Prioriteit 3 (Lage Urgentie) (Brandweer)
BRV = Brandbestrijdingsvaartuig (Brandweer)
BRW = Brandweer BST = Benzinestation
BUI = Buitenbrand (Brandweer)
BUITBR = Buitenbrand
BURGER = Algemene hulpverlening aan burgers
BV = Bevelvoerder (Brandweer)
BVD = Bevelvoerder van Dienst (Brandweer)

Afkortingen brandweer

AC = alarmcentrale
AGS = adviseur gevaarlijke stoffen
AL = alarm ASS = assistentie
AVP = aanvalsplan
BR = brand
DV = dienstverlening
HV = hulpverlening
LA = loos alarm
OMS = openbaar meldsysteem
PAC = particuliere alarmcentrale
ROGS = regionaal officier gevaarlijke stoffen
RROL = regionale regeling operationele leiding

C

C2000 = Communicatie 2000
CA = Carcinoom (kwaadaardig gezwel) (Ambulance)
CABG = Coronary Artery Bypass Grafting, omleiding tbv verstopping kransslagader (Ambulance)
CA Dienst = Chemische Advies Dienst
CAG = Coronaire Angio Grafie, soort rontgenfoto van bloedvaten (Ambulance)
CARA = Verzamelnaam voor longziekten (Ambulance)
CARDIOCHIRURGIE = Hartoperatie (Ambulance)
CARDIOLOGIE = Afdeling voor hartziekten (Ambulance)
CCU = Coronary Care Unit (Hartbewaking)
CDt = Commandant (Brandweer)
CEH = Centrum Eerste Hulp (Ambulance)
CHIR = Chirurgie (Ambulance)
CHIR/ORTHO = Operaties en/of behandeling aan beenderen en gewrichten (Ambulance) COB = Containerbrand COH = Commando Haakarmbak CPH = Commando post Haakarmbak COLLAPS = Flauwvallen door te lage bloeddruk (Ambulance) COMATEUS = Coma (Ambulance) COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Longen bijv. Bronchitis, Longemfyseem, etc.) (Ambulance) CPA = Centrale Post Ambulancevervoer (meldkamer) CT = Computer Tomografie Scan, een 3D foto van (een deel) lichaam (Ambulance) CVA = Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) (Ambulance) CVA <3> 3 UUR = Hersenbloeding etc. langer dan 3 uur geleden, kans genezing kleiner (Ambulance) CVD = Commandant van Dienst (Brandweer) CVD-G = Commandant van Dienst (AMBU) CGV = Coördinator Gewonden Vervoer (AMBU) D DA = Dienstauto (Brandweer) DB = Dienstbus (Brandweer) DDPL = Dienstdoende Ploeg (Brandweer) DECOMPENSATIO CORDIS = Hartfalen (Ambulance) DEHYDRATIE = Uitdrogingsverschijnselen (Ambulance) DERMATOLOGIE = Afdeling voor huidziekten (Ambulance) DIABEET = Suikerziekte (Ambulance) DIALYSE = (Kunst) Nier behandeling (Ambulance) DOVD = Districts Officier van Dienst (Brandweer) DPH = Dompelpomp Haakbak (Brandweer) DPU = Dompelpomp Unit (Brandweer) DV = Dienstverlening (Brandweer) DYSNPOE = Verstoorde ademhaling (Ambulance) E ECI = Door onbekende oorzaak (Ambulance) ERCP = Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreatografie, Ronten-onderzoek van gal- en pancreasgang (Ambulance) EHH = Eerste Hart Hulp (Ambulance) F FLUXUX NA PARTUS = (Ernstige) Bloeding direct na de bevalling (Ambulance) FOETALE NOOD = Moeilijkheden met bevalling (Ambulance) FRACTUUR = Been (bot) breuk (Ambulance) G GAGS = Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen GB = Gezamenlijke Brandweer (Rotterdam) GGZ = Gemeentelijke Gezondheidszorg GHOR = Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen GM = Gereedschap/materieel-voertuig (Brandweer) GMK = Gemeenschappelijke meldkamer GMA = Gemeenschappelijke meldkamer Ambulances GMS = Gemeenschappelijk Meld Systeem GMDSS = Global Maritime Distress and Safety System (Kustwacht) GRIP = Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (zie ook achteraan in dit bericht) GS = Gevaarlijke Stoffen (Brandweer) GYN = Gynecologie (Ambulance) GYN/OBSTR = Obstructie bij bevalling (Ambulance) GRIP 0 = Dagelijks optreden van de hulpdiensten/'Motorkapoverleg' GRIP 1 = Incident + gecoördineerde multidisciplinaire inzet CTPI GRIP 2 = Grootschalig incident + gecoördineerde multidisciplinaire inzet CoPI + ROT GRIP 3 = Ramp / zwaar ongeval in één gemeente CoRT + ROT + GBT [Gemeentelijk Beleidsteam H HA = Haakarmvoertuig (Brandweer) HA = Huisarts (Ambulance) HC = Hart Catheterisatie (Ambulance) HET = Hoog Energetisch Trauma (Ambulance) HMP = Hectometerpaal HNP = Hernia Nuclei Pulposi, uitstulping van de tussenwervelschijf (Ambulance) HOV = Hoofd Opvang & verzorging (Ambulance) HOVD = Hoofd Officier van Dienst (Brandweer) HV 1 = Hulpverlenings Voeruig (zwaar) (Brandweer) HV 2 = Hulpverlening Voertuig (klein) (Brandweer) HV 3 = Hulpverlening Voertuig (beperkt) (Brandweer) HW = Hoogwerker (Brandweer) HYPER = Suikerpatiënt met teveel aan suiker (Ambulance) HYPO = Suikerpatiënt met tekort aan suiker (Ambulance) I IAP = Instabiele Angina Pectoris (Ambulance) IBS = In Bewaring Stelling, psychiatrische mensen die een bedreiging voor zichzelf of anderen zijn (Ambulance) IC = Intensive Care (Ambulance) ICU = Intensive Care Unit (Ambulance) ILEUS = Beknelling of verstopping van de darmen (Ambulance) IM = Incident Management (zo snel mogelijk de weg weer vrijmaken na ongeval) INFARCT = Bloedtekort (geen zuurstof) in weefsel (met name hart) (Ambulance) INSTABIELE AP = Dreigend Angina Pectoris, dreigend zuurstof tekort van het hartweefsel (Ambulance) INTERNE = Inwendige geneeskunde (Ambulance) INTOXICATIE = Vergiftiging (door bijv. medicijnen, alcohol etc.) (Ambulance) IOVD = Intergemeentelijk Officier van Dienst K KOORTSCONVULSIES = Koortsstuipen, heftige spiertrekkingen als gevolg van snel oplopende temperatuur (kinderen) (Ambulance) KP = Knooppunt KR = Kraanwagen (Brandweer) L L = Links (toevoeging bij auto(snel)weg) LMPO: Leider MeetPlanOrganisatie (Brandweer) LO = Lijn Onderbreking LONG CA = Longcarcinoom, longkanker (Ambulance) LUXATIE = Ontwrichting / Uit de kom (Ambulance) Scenario 1 = Klein luchtvaartongeval Scenario 2 = Middel luchtvaartongeval Scenario 3 = Groot luchtvaartongeval VOS = Vliegtuig Ongeval Schiphol. VOS 1 -> 'pan pan call', een waarschuwing van de piloot dat er iets niet in orde is, kan van alles zijn. VOS 2 -> 'may day call', een waarschuwing dat er een serieus probleem is, minder dan 50 pax. VOS 3 -> 'may day call', een waarschuwing dat er een serieus probleem is 50-250 pax. VOS 4 -> 'may day call', een waarschuwing dat er een serieus probleem is 250 of meer pax. VOS 5 -> 'crash', spreekt voor zich, minder dan 50 pax. VOS 6 -> 'crash', spreekt voor zich 50-250 pax. VOS 7 -> 'crash', spreekt voor zich 250 of meer pax. M MALAISE = Gevoel van onwelzijn (Ambulance) MEDEVAC = Medische Evacuatie (KNRM) MCU = Medium Care Unit (Ambulance) MKA = Meldkamer Ambulance MKB = Meldkamer Brandweer MRI = MRI Scan, soort rontgen-onderzoek (Ambulance) MS = Motorspuit (Brandweer) MYOCARD INFARCT = Hartinfarct (Ambulance) N NEUROLOGIE = Afdeling voor aandoeningen aan het zenuwstelsel (Ambulance) NICU = neonatologie intensive care unit (pasgeborenen) NMC = Network Management Centre (Nationaal Monitor Systeem) NVU = Niet Vorderende Uitdrijving (Ambulance) O O&V = Opvang en verzorging (Ambulance) OIV = Officier informatie voorziening OBSTR = Obstructie (Ambulance) OESOPHAGUS = Slokdarm (Ambulance) OGS = Ongeval Gevaarlijke Stoffen (Brandweer) OMS = Openbaar Meld Systeem ONCOLOGIE = Afdeling voor kanker (Ambulance) ONG = Ongeval ORTHO = Orthopedie, afdeling voor beweging (armen. benen, gewrichten etc.) (Ambulance) OVD = Officier van Dienst (Brandweer) OVD-G = Officier van Dienst (Ambulance) P P2000 = Pagers en Paging 2000 (Alarmeringsonderdeel van C2000) PAC = Particuliere Alarm Centrale (Automatische Melding) (Brandweer) PAR = Parallel (Rijbaan) PB = Poederblusvoertuig (Brandweer) PEDIATRIE = Afdeling voor kindergeneeskunde (Ambulance) PEP = Pre hospital ECG Project Huisarts vraag ambu om ECG te maken ter controle van zijn diagnose. PEP = Post Exposure Profylaxis, ná blootgesteld te zijn aan hiv zijn dit de medicijnen ter voorkoming van infectie PICU = Pediatric Intensive Care Unit (kinder IC) PKP = Parkeerplaats PLACENTA = Moederkoek (Ambulance) PM = Personeels- Materieelvoertuig (cijfer achter "PM" geeft het aantal zitplaatsen aan) (Brandweer) POB = Pijn Op Borst (Ambulance) PSYCHIATRIE = Afdeling voor geestelijke stoornissen (Ambulance) PTCA = Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek, dotteren van bloedvaten (Ambulance) PULMONOLOGIE = Aandoeningen van de longen en luchtwegen (Ambulance) R R = Rechts (toevoeging bij auto(snel)weg) RAC = Regionale Alarm Centrale RADIOTHERAPIE = Bestraling van kanker (Ambulance) RAVAA = Regionale Ambulance voorziening agglomeratie Amsterdam (Ambulance) RCVD = Regionaal Commandant van Dienst (Brandweer) RM = Rechtelijke Machtiging, psychiatrische mensen die een bedreiging voor zichzelf of anderen zijn (Ambulance) RAGS = Regionaal Adviseur Gevaarlijke Stoffen RGF = Regionaal Geneeskundig Functionaris (GHOR) RICC = Regionaal Informatie en Coördinatie Centrum (Politie) ROGS = Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen (Brandweer) RV = Reddingsvoeruig (Brandweer) S SAB = Sub Arachnoïde Bloeding, bloeding aan de onderzijde van de hersenen (Ambulance) SB = Schuimblusvoertuig (Brandweer) SEH = Spoed Eisende Hulp (Ambulance) SEPSIS = Toename van bacteriën in bloed govolg door een shock (Ambulance) SHOCK = Tekort aan circulerend bloedvolume (Ambulance) SITRAP = Situatie Rapportage SL = Slangenvoertuig (Brandweer) SO = Storingsmelding brandmeldcentrale algemeen SOA = Slang Oprol Apparaat (Brandweer) SOLAS = Safety Of Life At Sea SOvD = Stafofficier van Dienst SUICIDAAL = In staat tot zelfmoord SV = Schuim Vormend middel (Brandweer) SvD = Staflid van Dienst TIS 1 TIS 1 betreft vrijwel altijd een bedrijfsmatige onderbreking voor de spoorwegen, zonder dat dringende hulp van de hulpdiensten daarvoor nodig is. TIS 1.1: een storing waarbij vertragingen ontstaan van meer dan 5 maar minder dan 30 minuten. TIS 1.2: een storing waarbij vertragingen ontstaan van meer dan 30 minuten. TIS 1.3: totale versperring. TIS 1.4: totale versperring met uitstraling naar een groot gedeelte van het land. TIS 2 Bij TIS 2 gaat het om scenario's waarbij sprake is van brand. Ook hierbij bestaan er vier categorieën of gradaties. TIS 2.1: een bermbrand. TIS 2.2: een kleine brand in trein of station. TIS 2.3: een grote brand in een trein. TIS 2.4: een grote brand in een station of tunnel. TIS 3 TIS 3 beschrijft de scenario's van aanrijdingen en botsingen waarbij slachtoffers betrokken zijn, variërend van een aanrijding met één klein voertuig tot een zeer ernstige aanrijding waarbij meerdere slachtoffers betrokken zijn en de treinstellen ernstig beschadigd zijn. TIS 3.1: aanrijding trein met een persoon, (brom)fiets of voorwerp. TIS 3.2: aanrijding trein met rangeerdeel of klein wegvoertuig (auto/bestelbus en dergelijke). TIS 3.3: ontsporing met slachtoffers of aanrijdingen trein met andere trein of groot wegvoertuig (bus/vrachtauto) waardoor wagenstellen niet vervormd, gekanteld of gestapeld zijn. TIS 3.4: ontsporing met slachtoffers of aanrijdingen trein met andere trein, groot wegvoertuig of object waardoor wagenstellen vervormd, gekanteld of gestapeld zijn. TIS 4 TIS 4 is gereserveerd voor de gevaarlijke stoffen en komt daardoor vooral voor op de Betuweroute. De classificatie is hier iets anders dan bij de andere scenariotypen. TIS 4.1: een klein ongeval met gevaarlijke stoffen, zoals een druppelende afsluiter of blazende veiligheid. TIS 4.2: een brand waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. TIS 4.3: een ontsnapping van een gevaarlijke stof waarbij de effecten beperkt blijven tot het brongebied. TIS 4.4: een ongeval met gevaarlijke stoffen waarbij duidelijk sprake is van een effectgebied. TIS 5 De nieuwe groep met scenario's voor treinincidenten is groep 5. Met TIS 5 worden de scenario's beschreven waarin sprake is van bommelding, bomvinding of bomexplosie. De classificatie varieert van 1, een bommelding, tot 4, een daadwerkelijke explosie. TIS 5.1: anonieme bommelding of verdacht gedrag. TIS 5.2: verdacht voorwerp of bomvinding op de vrije baan. TIS 5.3: verdacht voorwerp of bomvinding in trein op station, op station of in tunnel. TIS 5.4: bomexplosie in trein, station of in tunnel. T TENTAMEN SUICIDE = Poging Zelfmoord (Ambulance) TIA = Transient Ischemic Attack, voorbijgaande beroerte (Ambulance) THORAX = Borstholte waarin de slokdarm, hart en longen bevinden (Ambulance) TROLLEY = Brancard met volwaardige intensieve care apparatuur (Ambulance) TROMBOLYSE = Oplossen van stolsel in een bloedvat in de hersenen (Ambulance) TIS = Trein Incident Scenario TS (bij Ambulance) = Tentamen Suicide (Poging Zelfmoord) (Ambulance) TS (bij Brandweer) = Tankautospuit (Brandweer) TW = Tankwagen (Brandweer) U UMCG = Universitair Medisch Centrum Groningen (Ambulance) UROLOGIE = Afdeling voor urinestelsel-ziekten (Ambulance) UROSEPSIS = Het gevolg van een infectie met een micro organisme, uitgaande van de urinewegen met uitbreiding naar de bloedbaan (Ambulance) UTERUS = Baarmoeder (Ambulance) UTERUSEXTIRPATIE = Verwijdering van de baarmoeder (Ambulance) UZA = Academisch Ziekenhuis Antwerpen (Ambulance) V VB = Verbindingsdienst (Brandweer) VBW = Verbindingsweg VC = Verbindings- Commandovoertuig (Brandweer) VIS = Vaarweg Incident Scheepvaart (zie onder voor de totale lijst) VKO = Verkeersongeval VP = Verkeersplein VRR = Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond VW = Vrachtwagen (Brandweer) VWS = Voorwaardescheppend (Centraal Opstellen) (Ambulance) AB = adembeschermingsvoertuig AL = autoladder AS = autospuit DB = dienstbus HA = haakarmvoertuig HV = hulpverleningsvoertuig HW = hoogwerker RB = reddingboot RV = reddingvoertuig TAS = tankautospuit TS = tankautospuit VC = verbindingscommandovoertuig Prioriteitcodering Brandweer Prio 1 = spoedeisend, met optische en geluidssignalen Prio 2 = gepaste spoed, zonder optische en geluidssignalen Prio 3 = zonder spoed Prio 5 = geen uitruk, mededeling, test W WBC = Warmte beeld camera (Brandweer) WO = Water Ongevallen (Brandweer) WVD = Waarschuwings- en Verkenningsdienst (Brandweer) Z ZH = Ziekenhuis (Ambulance) ZHS = Ziekenhuis (Ambulance) ZKH = Ziekenhuis (Ambulance) ZKHS = Ziekenhuis (Ambulance)